Infolinia: 58 769 77 38 kontakt@biutiq.pl
Koszyk jest pusty

Kategorie

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego biutiq


Kto i w jakim celu przetwarza dane osobowe.

Dane osobowe przekazywane przez Klienta, związane z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego biutiq są przetwarzane przez L’biotica Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Nowatorów 11, o numerze NIP 522-305-99-90, REGON 364172259, wpisaną do KRS pod numerem 0000611603, która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe, o których mowa powyżej, a w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, przetwarzane są:

 1. w zakresie niezbędnym do  realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
 2. w celu realizacji  zamówień na asortyment dostępny w biutiq.pl;
 3. w celu rozpatrywania składanych  reklamacji;
 4. w celu zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
 5. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, w tym przesyłanych drogą elektroniczną informacji handlowych na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania  informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie przez Ciebie może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Sklepie Internetowym biutiq.pl

powierzenie nam swoich danych osobowych daje Klientowi prawo do:

 1. wglądu w dane osobowe
 2. żądania aktualizacji danych osobowych
 3. usunięcia danych osobowych

Podane przez Klienta dane osobowe dostępne są do samodzielnej edycji i usunięcia w zakładce "Moje konto"

Żądanie całkowitego usunięcia konta może być zrealizowane po wysłaniu wniosku na adres kontakt@biutiq.pl. Wniosek taki musi być wysłany z adresu poczty elektronicznej, pod którym zarejestrowane jest konto Klienta.

 

 Zasady bezpieczeństwa

Zabezpieczenie danych osobowych przez L’biotica Sp. z o.o. realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.

W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.

Wskazówki bezpieczeństwa:

 1. tworzenie loginów i haseł  z wykorzystaniem liter, cyfr i znaków specjalnych uniemożliwiające odtworzenie ich przez niepowołane osoby
 2. unikanie zapisywania loginów i haseł na jakichkolwiek nośnikach cyfrowych i analogowych
 3. korzystanie z aktualizowanego oprogramowania antywirusowego
 4. każdorazowe wylogowywanie się z systemu sklepu internetowego po zakończonych zakupach.
 5. korzystanie z witryny biutiq.pl tylko z zaufanych i znanych klientowi urządzeń
 6. w przypadku korzystania z nieznanych urządzeń, absolutne unikanie zapisywania na nich danych użytkownika


 Pliki cookie

Korzystając ze Sklepu Internetowego biutiq na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego biutiq.pl tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klienta możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu Klient nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Klienta do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań Klienta. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego biutiq.pl, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Klienta, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia Klienta i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego biutiq.pl korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu KLienta do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego biutiq.pl, opuszczenia Sklepu Internetowego biutiq.pl lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.


 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany zasad postępowania określonym w tym dokumencie Klient zostanie poinformowany o tym z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzez umieszczenie nowej treści Polityki prywatności sklepu internetowego na stronie internetowej www.biutiq.pl